Zasady zachowania prywatności
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Cieszymy się, że zainteresowali się Państwo naszymi ofertami. Bardzo ważną kwestią jest dla nas ochrona Państwa danych w trakcie ich zbierania, przetwarzania i wykorzystywania przy okazji Państwa wizyty na naszej stronie internetowej. Państwa dane są oczywiście chronione zgodnie z prawem. W dalszej części znajdą Państwo informacje o tym, jakie dane są zapisywane podczas Państwa wizyty i w jaki sposób są one wykorzystywane.


Podmiot odpowiedzialny w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych:


BIO PLANÈTE
Ölmühle Moog GmbH
Klappendorf 2
01623 Lommatzsch


Reprezentowana przez zarząd: 
Judith Faller-Moog, Jérôme Stremler


Kontakt:
Telefon: +49 (0) 35 241 820 80
Faks: +49 (0)35 241 820 829
E-mail: sales@bioplanete.com
Jeśli mają Państwo pytania odnośnie do ochrony danych, chcą skorzystać ze swoich praw lub dochodzić roszczeń związanych z danymi osobistymi, prosimy o wysłanie nam wiadomości e-mail.


Zbieranie i przetwarzanie danych

Każdorazowy dostęp do naszej strony i każde pobranie zgromadzonych na niej plików są rejestrowane. Służy to wewnętrznym celom systemowym i statystycznym. Rejestracji podlegają:
nazwa pobranego pliku, data i godzina pobrania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym zakończeniu pobierania, odnośnik URL, nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp, używany system operacyjny, rodzaj i wersja wyszukiwarki i wyszukana domena.
Pozostałe dane osobowe są zbierane wyłącznie wtedy, gdy zostaną dobrowolnie przez Państwa podane przy okazji zapytania przesyłanego pocztą e-mail.

 

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Jeśli udostępnili nam Państwo dane osobowe, zostaną one wykorzystane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych wyłącznie do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania, w celu zawarcia umowy, do świadczenia przez nas usług i do celów administracji technicznej. Dane osobowe są udostępniane tylko w zakresie koniecznym do prawidłowego zawarcia umowy. Zakres przekazywanych danych ogranicza się do koniecznego minimum.
Przy zawieraniu umowy zapisujemy dane osobowe klienta z uwzględnieniem okresów ich przechowywania zgodnie z przepisami prawa podatkowego i handlowego. O ile klient nie wyraził zgody na dalsze przetwarzanie, dane te po upływie odpowiednich terminów zostaną usunięte.
Do analizy strony wykorzystujemy m.in. usługę Google Analytics, zgodnie z poniższą procedurą.

 

Usuwanie

Usunięcie zapisanych danych osobowych następuje w przypadku, gdy cofną Państwo zgodę na ich zapisywanie, gdy dostęp do nich nie jest już konieczny, biorąc po uwagę cel, dla którego były przechowywane, lub gdy ich przechowywanie z innych, przewidzianych w ustawie powodów jest niedozwolone.

 

Prawo do informacji

Chętnie odpowiemy na Państwa zapytania odnośnie do zapisanych danych dotyczących Państwa.

 

Zgoda, prawo do jej odwołania i prawo do sprzeciwu

Jeśli wykorzystujemy dane, na których zbieranie zgodnie z przepisami ustawowymi wymagana jest Państwa uprzednia zgoda, zawsze będziemy prosić o Państwa wyraźną zgodę i rejestrować ją zgodnie z przepisami o ochronie danych. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdym momencie odwołać ze skutkiem na przyszłość.

 

Środki ostrożności

Dzięki wykorzystaniu możliwości technicznych i organizacyjnych staramy się zapisywać Państwa dane osobowe w taki sposób, by nie były dostępne dla osób trzecich. Podczas komunikacji pocztą e-mail nie możemy jednak zapewnić całkowitego bezpieczeństwa danych, dlatego w przypadku poufnych informacji zalecamy skorzystanie z tradycyjnej poczty.

 

Dzieci

Osoby poniżej 16 roku życia nie powinny bez zgody rodziców lub prawnego opiekuna przekazywać nam danych osobowych. Nie żądamy danych osobowych od dzieci i młodzieży, nie gromadzimy ich ani nie udostępniamy osobom trzecim.

 

Odpowiedzialność za treści

Treści na naszych strony zostały przygotowane z wielką starannością. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za zgodność, kompletność i aktualność tych treści. Jako usługodawca jesteśmy zgodnie z § 7 ust. 1 [niemieckiej] Ustawy o mediach elektronicznych (TMG) odpowiedzialni za własne treści na tych stronach na mocy ogólnych ustaw. Zgodnie z §§ 8–10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania informacji przesyłanych lub zapisywanych przez inne osoby ani do badania okoliczności, które wskazują na bezprawne działania. Pozostaje to jednak bez wpływu na nasze zobowiązanie do usunięcia lub zablokowania takich informacji zgodnie z ogólnymi przepisami ustawowymi. Odpowiedzialność w tej kwestii obowiązuje dopiero od momentu, w którym dowiedzieliśmy się o konkretnym naruszeniu prawa. W razie ujawnienia odpowiednich naruszeń prawa usuniemy oczywiście niezwłocznie te treści.

 

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do stron zewnętrznych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Z tego też powodu nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Za treści i powiązane strony odpowiedzialny jest za każdym razem dany sprzedawca lub administrator strony. W momencie tworzenia odnośnika powiązane strony zostały sprawdzone pod kątem potencjalnych naruszeń prawa. W momencie utworzenia odnośnika nie zidentyfikowano na nich żadnych nielegalnych treści. Bez konkretnego wskazania naruszenia prawa nie można wymagać, by treści powiązanych stron były poddawane stałej kontroli. W przypadku ujawnienia naruszeń prawa linki te zostaną oczywiście niezwłocznie usunięte.

 

Pliki cookie

Strona wykorzystuje pliki cookie, które służą temu, by nasza obecność w sieci była przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza — np. by przyspieszyć nawigację na naszej stronie. Oprócz tego pliki cookie umożliwiają nam mierzenie częstotliwości wyświetlania witryny i nawigacji po niej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze. Informujemy, że niektóre pliki cookie są kopiowane z naszego serwera do Państwa komputera, przy czym chodzi tu zazwyczaj o tzw. „sesyjne pliki cookie”. Sesyjne pliki cookie charakteryzują się tym, że po zakończeniu sesji przeglądarki są automatycznie kasowane z dysku twardego. Inne pliki cookie pozostają na Państwa komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie komputera przy Państwa kolejnej wizycie (tzw. trwałe pliki cookie). W każdym momencie mogą Państwo oczywiście odrzucić plik cookie, o ile Państwo wyszukiwarka to umożliwia. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku wybrania w przeglądarce ustawień niezezwalających na żadne pliki cookie (z naszej strony) niektóre funkcje na stronie mogą nie być dostępne lub działać jedynie w ograniczonym zakresie.

 

Newsletter

W naszym newsletterze regularnie informujemy Państwa o aktualnych ofertach. Jeśli chcą Państwo subskrybować newsletter, potrzebujemy do tego Państwa adresu e-mail, a także musimy sprawdzić, czy są Państwo właścicielem podanego adresu mailowego i zgadzają się na otrzymywanie newslettera. Dane te będziemy wykorzystywać wyłącznie do wysłania newslettera i nie będą one przekazywane osobom trzecim.
Przy okazji prenumerowania newslettera zapisujemy do celów dowodowych Państwa adres IP i datę rejestracji.
Zgodę udzieloną na zapisanie tych danych i ich wykorzystywanie mogą Państwo w każdej chwili odwołać. Odwołanie może nastąpić za pomocą linku w newsletterze lub poprzez zwrócenie się do odpowiedzialnej jednostki.

 

Usługa Google Analytics

Ta strona wykorzystuje Google Analytics, internetową usługę analityczną firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę użytkowania strony przez Państwa. Zgromadzone z użyciem plików cookie informacje dotyczące użytkowania przez Państwa strony są z reguły przekazywane i zapisywane przez firmę Google na serwerze w Stanach Zjednoczonych.
Dzięki aktywowaniu anonimizacji adresów IP na tej stronie, Państwa adres IP zostanie jednak uprzednio skrócony przez firmę Google na terenie Unii Europejskiej lub w innych krajach, będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przekazany na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony. Z polecenia administratora tej strony firma Google będzie wykorzystywała te informacje, by ocenić użytkowanie strony, tworzyć raporty dotyczące aktywności na stronie i świadczyć na rzecz administratora strony dalsze usługi związane z korzystaniem ze strony i Internetu.
Adres IP przekazany w ramach usługi Google Analytics nie zostanie zestawiony z innymi danymi zbieranymi przez firmę Google. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednią konfigurację ustawień przeglądarki, należy jednak pamiętać, że przez to mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny. Można zapobiec gromadzeniu przez firmę Google generowanych przez plik cookie danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniu tych danych przez tę firmę, instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

Wtyczka serwisu Facebook

Nasze witryny używają wtyczki społecznościowej facebook.com obsługiwanej przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 („Facebook”).
Jeśli odwiedzają Państwo stronę internetową naszej witryny, która zawiera taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Facebook. Treść wtyczki jest przekazywana przez serwis Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana przez nią ze stroną.
Poprzez włączenie wtyczki firma Facebook otrzymuje informacje, że uzyskali Państwo dostęp do konkretnej strony naszej witryny internetowej. Jeśli są Państwo zalogowani do Facebooka, wizyta może zostać przypisana przez Facebooka do odpowiedniego konta użytkownika. Jeśli skorzystają Państwo z wtyczki, na przykład poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub zostawienie komentarza, odpowiednia informacja z Państwa przeglądarki zostaje bezpośrednio przesłana do serwisu Facebook i jest tam przechowywana.
Polityka prywatności serwisu Facebook, do której odsyłamy na tej stronie, obowiązuje w kwestii celu i zakresu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania oraz wykorzystywania przez firmę Facebook, jak również w kwestii związanych z tym Państwa praw i możliwych ustawień chroniących Państwa prywatność.
Użytkownicy, którzy nie życzą sobie, aby firma Facebook gromadziła o nich dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, muszą przed odwiedzeniem naszej witryny wylogować się z serwisu Facebook i nie powinni wchodzić na strony połączone z tą wtyczką.

 

Przekierowanie na Instagram

Na naszej stronie są aktywne funkcje serwisu Instagram. Są one oferowane przez firmę Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Jeśli zalogowali się Państwo na koncie Instagram, istnieje możliwość połączenia zawartości naszych stron z profilem na Instagramie poprzez kliknięcie przycisku Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika. Zaznaczamy, że jako usługodawca stron nie jesteśmy informowani o treści przesyłanych danych i ich wykorzystywaniu przez firmę Instagram.

Więcej informacji na ten temat mogą znaleźć Państwo w Zasadach ochrony prywatności firmy Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

Przekierowanie na Xing.de

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci XING. Dostawcą usług jest spółka XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z naszych stron zawierających funkcje Xing, łączy się ona z serwerami firmy Xing. Szczegóły dotyczące przechowywania i wykorzystywania Państwa danych przez firmę Xing nie są nam znane.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku udostępniania w serwisie Xing mogą znaleźć Państwo w Polityce prywatności firmy Xing na stronie: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

 

Przekierowanie na youtube.com

Nasza strona internetowa używa wtyczek ze strony YouTube, administrowanej przez firmę Google. Administratorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron z zainstalowaną wtyczką YouTube, utworzone zostaje połączenie z serwerami YouTube. Przy tym serwer YouTube zostaje poinformowany, którą z naszych stron Państwo odwiedzili.

Zalogowanie na konto YouTube pozwala serwisowi YouTube na powiązanie historii przeglądania bezpośrednio z Państwa osobistym profilem. Mogą Państwo temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Więcej informacji na temat zarządzania danymi użytkowników znajdą Państwo w Polityce prywatności firmy YouTube na stronie https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/

 

Koniec oświadczenia o ochronie danych